دانلود رایگان


شبیه سازی حمل و نقل معدن چغارت با ARENA - دانلود رایگان



دانلود رایگان چكيدهمعدن چغارت يكي از معادن بزرگ سن گ آهن كشور مي باشد كه به دليل فرسودگي ناوگان حمل در اين معدن طبقبرنامه ريزي سال 83 ، بارگيري و حمل 68 درصد از توليد معدن به

دانلود رایگان چكيده
معدن چغارت يكي از معادن بزرگ سن گ آهن كشور مي باشد كه به دليل فرسودگي ناوگان حمل در اين معدن طبق
برنامه ريزي سال 83 ، بارگيري و حمل 68 درصد از توليد معدن به بخش خصوصي واگذار شده است. در اين تحقيق با
عملكرد سيستم حمل و نقل معدن چغارت مورد مطالعه ARENA استفاده از تكنيك شبيه سازي و بهره گيري از نرم افزار
نرم افزار شبيه سازي تو انمندي است كه شي ءگرا بوده و مدل سازي در آن به صورت ARENA قرار گرفته است . نرم افزار
فرآيندگرا انجام م ي شود. در اين تحقيق پس از مدلسازي سيستم موجود در معدن و تعيين عملكرد سيستم، با توسعه
مدل پتانسيل افزايش توليد با ماشين آلات بارگيري فعال موجود در معدن و هزينه هاي واحد توليد مورد بررسي قرار
گرفت. همچنين با تغيير پارامترهاي مدل و منطبق كردن آن ب ا وضعيتهاي مختلف پيشنهادي جديد براي معد ن از
قبيل: جايگزيني كاميونهاي با ظرفيت مختلف و ب هكارگيري تركيبهاي مختلف شاول - كاميون با فرض گسترش
فعاليتهاي معدني به افق هاي پايينتر ، تعداد بهينه كاميون در هر مورد تعيين شد . همچنين با ب ه كارگيري مكانيزمي به
منظور گسي ل كاميونها به روش ديسپچينگ در مدلهاي فوق، تاثير كاربرد روش بهينه گسيل كاميون بر توليد و
هزينه هاي توليد بررسي شد.
واژگان كليدي: شبيه سازي، حمل و نقل، مدلسازي، شيءگرا، فرآيندگرا، ديسپچينگ

شبيه سازي، حمل و نقل، مدلسازي، شيءگرا، فرآيندگرا، ديسپچينگ


شبیه سازی


حمل و نقل


مدلسازی


شی گرا


مهندسی


معدن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله ARENA شبیه سازی حمل و نقل معدن چغارت با

مقاله arena شبیه سازی حمل و نقل ... صدری، ۱۳۸۴، arena شبیه سازی حمل و نقل معدن چغارت با ...

کاربرد نرم افزار Arena به منظور بهینه سازی ناوگان حمل و ...

در این تحقیق با استفاده از تکنیک شبیه سازی و ... Arena به منظور بهینه سازی ناوگان حمل و نقل معدن ...

شبیه سازی سیستم بارگیری و حمل و نقل در یک معدن با

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم بارگیری و حمل و نقل در یک معدن با ارنا arena ... شبیه سازی با ...

مقاله ARENA شبیه سازی حمل و نقل معدن چغارت با

مقاله arena شبیه سازی حمل و نقل ... صدری، ۱۳۸۴، arena شبیه سازی حمل و نقل معدن چغارت با ...

ARENA شبیه سازی حمل و نقل معدن چغارت با

arena شبیه سازی حمل و نقل ... با استفاده از تکنیک شبیه سازی و بهره گیری از نرم افزار arena عملکرد ...

انجام پروژه شبیه سازی با ارنا Arena

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم بارگیری و حمل و نقل در یک معدن با ... ارنا Arena. شبیه سازی مترو و ...

کتاب آموزش زبان ایتالیایی

ایجاد مواد اولیه از طریق ترکیب کردن چهار عنصر آب خاک آتش و هوا

فروش موفق - کتابخانه موفقیت برایان تریسی

برق 3. بهینه سازی هزینه انرژی را از طریق اجرای تولید همزمان و اتصال شبکه

تلگروپ

10 روش مختلف کسب درامد پایدار از اینترنت!(این کتاب در سایر سایتها به مبلغ 35000تومان میباشد)

بهترین نرم افزار یادداشت برداری اندروید (نسخه کامل و پرداخت شده)

دانشنامه ابجد (علوم غریبه)

مجله ورد ساکر - فوریه 2017

تعداد 6 عدد گزارش کارآموزی با موضوع های مختلف رشته مهندسی عمران