دانلود رایگان


پروژه کارآفرینی-تاسیس آموزشگاه کامپیوتر - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه:به منظور تاسیس یک آموزشگاه کامپیوتر می بایست ابتدا مجوزات مربوطه را از سازمان فنی و حرفه ای گرفت سپس می توان در مورد تهیه تجهیزات کار اقدام نمود مکان این

دانلود رایگان مقدمه:
به منظور تاسیس یک آموزشگاه کامپیوتر می بایست ابتدا مجوزات مربوطه را از سازمان فنی و حرفه ای گرفت سپس می توان در مورد تهیه تجهیزات کار اقدام نمود مکان این مرکز می تواند اجاره شود زیرا آموزشگاه نیاز به مکانی با تجهیزات خاص ندارد و می تواند در هر مکانی احداث گردد سپس می توان به استخدام مربیان با تجربه پرداخت مربیان می بایست کارت مربی گری داشته باشندو در نهایت به ثبت نام کار آموزان و آموزش آنان می پردازیم پس از گذراندندوره های آموزش کامپیوتر می توان به کارآموزان مدارکی از طرف سازمان فنی وحرفه ای داد . 

فهرست مطالب پروژه کارآفرینی احداث آموزشگاه های کامپیوتر:


مقدمه

بخش اول - خلاصه طرح

بخش دوم– تحلیل صنعت

بخش سوم– شرح فعالیت کارآفرینانه

بخش چهارم – تولید

بخش پنجم – بازاریابی

بخش ششم – سازمانی

بخش هفتم– ارزیابی ریسک

بخش هشتم – مالی

فهرست منابع

صفحات ضمیمه


جدول 1-4 : هزینه زمین موردنیاز

جدول 4- 4 : ماشین آلات،تجهیزات ووسایل آزمایشگاهی

جدول 5-4 وسایل اداری وکارگاهی

جدول 6-4 : تاسیسات

جدول7-4 : وسایط نقلیه

جدول 8-4 : هزینه های قبل ازبهره برداری

جدول 9-4 : مواداولیه

جدول 11- 4 : حقوق ودستمزد.

جدول 12-4 : سوخت وانرژی

جدول13-4 : استهلاک وتعمیرات ونگهداری

جدول14-4:سرمایه درگردش

جدول 1-6 معرفی پرسنل

جدول 2-6 معرفی شرکاوسهامداران

جدول 1-8 جمع کل هزینه های ثابت

جدول 2-8 جمع کل هزینه های جاری

جدول 3-8 جمع کل هزینه ها